Tin vui dành cho người khiếm thính

Tin vui cho người khiếm thính!!! Theo tổ chức Y Tế Thế Giới – WHO, cứ 20 người thì có 1 người bị mất thính lực. Việc mất hoặc suy giảm một phần sức nghe gây ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc sống của người khiếm thính. Ở người lớn, khiếm thính làm giảm khả

Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon