Trung tâm trợ thính EasyHear thông báo tuyển dụng

Trung tâm máy trợ thính EasyHear thông báo tuyển dụng 2 Kỹ thuật viên Thính Học:

Chức danh: Kỹ Thuật Viên Thính Học

Công việc: hiệu chỉnh máy trợ thính

Số lượng: 2 người (1 HCM, 1 Hà Nội)

Kinh nghiệm: từ 3 năm trở lên

Liên hệ: CV gửi đến email cs@easyhear.vn Điện thoại: 02835066099