CHÍNH SÁCH BẢO MẬT| Customer data protection

Chính sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Các nguyên tắc bảo mật

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng,  EasyHear – Công ty TNHH Thính Giác Nhân Ái thực hiện các nguyên tắc sau:

     – Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm máy trợ thính và các dịch vụ có liên quan, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng

     – Đối với khách hàng trực tuyến, công ty có thể thu thập những thông tin như thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào trang web, các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang của công ty với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang web và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng

     – Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn.

     – Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu.

     – Thông tin của khách hàng được lưu giữ một cách chính xác và cập nhật.

Bảo mật thông tin khách hàng

Chương trình khuyến mại, tiếp thị: trong các chương trình khuyến mại (trên mạng, qua điện thoại hoặc tại công ty), EasyHear – Công ty Thính Giác Nhân Ái có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ những người đồng ý cung cấp thông tin của mình. EasyHear có thể dùng thông tin này để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu marketing có liên quan. Khách hàng có quyền chọn để nhận các tài liệu marketing qua e-mail và thư tay, và có quyền dừng việc nhận những tài liệu này khi yêu cầu.

Điều khoản khác

EasyHear – Công ty TNHH Thính Giác Nhân Ái có quyền sửa đổi và cập nhật các vấn đề được liệt kê ở trên trong chính sách bảo mật này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Chính sách bảo mật cập nhật nhất sẽ được lưu trữ/ hiển thị trên website https://easyhear.com.vn